www.akasha.com.bz.tc
Giriş            İçindekiler

SERBEST KÜRSÜ

 

 YORUM

Dünya var oluyor, ancak  bizler ortalama bilinç düzeyimizle ondaki bütünselliği kavrayamıyoruz,Zihnimiz, yaşadığımız evreni duyularımızın verilerine göre açıklamaya çalışarak tanımlıyor. Şimdiye kadar bildiğimiz, öğrendiğimiz her şey süzgeçten geçirilmiş ve yorumlanmıştır.

     Bu yüzden, nesnellik ya da dolaysız dünya bilgisi  diye bir şey yoktur. Her şey görecelidir, çünkü her birimizin yaşadığımız evrene ilişkin belirli bir bakış açısı vardır. Farklı görüşlere sahip olduğumuz ve algılarımız duyularımıza dayandığı sürece kesin doğru diye bir şey söz konusu olamaz. Deneyimlerimizden edindiğimiz tüm bilgiler,değerli olsalar da , mükemmellikten uzak, değişkendirler.

İçsel doğru, yorumlama sürecinden bağımsız bir işlerlik kazandığında anlamlıdır. Eğer duyularımızın süregelen faaliyetlerini geri çekebilir, duyusal girdileri süzmekle yükümlü zihnimizin bir bölümünü yalıtabilirsek, geçici olarak, düş dünya ile devam eden etkileşim sürecini durdurabiliriz, İşte o zaman kendimize içe dönük, tarafsız bir alan yaratabiliriz. Mutlak bir durumla karşı karşıyayızdır, tamamıyla farklı ve göreceli olmanın dışında bir var olma biçimiyle. Bu, hiçlik diye adlandırılır ve evrendeki bütün olguların temelini oluşturan şey, bu gerçektir.

                                                                                                                            gönderen:  Nagihan Gerçek

 

 
serbest kürsü içindekiler giriş