www.akasha.com.bz.tc
Giriş          İçindekiler

VISHUDDA

VISHUDDA


Gırtlak çakrasının fonksiyonu iletişim ve etkileşim bazında beslediğimiz korkuların giderilmesine yöneliktir. Bu çakraya ilişkin duyum, bir rezonans içinde titreşmektir. 

Asal güç 'söz'dür. Kişi korkularından, güçsüzlük sığınağından ve gururundan kurtulduğunda, büyük bir güvenle ve cesaretle gerçek olanı dile getirmeye başlar.

Bu çakranın dengeli çalışması durumunda, kişi sessizliğin gücünü hisseder, sessizliğin sesini duymaya başlar. Dinlemeyi öğrenir ve sözü dinlenir. Ne zaman konuşması, ne zaman susması gerektiğini bilir ve söylediği her şey gerekli etkiyi yaratacak niteliktedir.

Gırtlak çakrası, aynı zamanda kişinin sezgilerini dinlemeye başlaması ile ilgilidir. Kişi, sezgileri sayesinde yaşamın akışıyla mükemmel bir uyum içine girer. Özel bir çabaya gerek olmadan evrenin gereksinimlerini karşılayan imkanları karşısına çıkardığını, dileklerinin gerçekleştiğini görür.

Bu çakra, kişinin farklı bir gerçeklik alanını idrak ettiği bilinç halinin ilk aşamasıdır. Metafizik açıdan, gırtlak çakrası kişinin ruhsal amacını fizik planda somutlaştırması ile alakalıdır. Başka bir ifadeyle, bu çakra, fiziksel realitenin tezahür ettiği matriksel yapıdır, fiziksel ve ruhsal boyut arasındaki geçiş kapısıdır.

 

 

◄◄    Anahata    Ajna    ►►