www.akasha.com.bz.tc
Giriş          İçindekiler

SHASRARA

                                                    

                                                                   SHASRARA

"Kozmik Bilinçlilik- Ben O'yum" merkezi olarak da bilinir.

Yedinci çakranın fonksiyonu, kişinin sonsuz bilinç alanına açılımını sağlamaktır. Bu çakraya ilişkin duyum, birlik, huzur, arınmışlık ve zaman/mekan ötesi bir dinginliktir.

Bu çakrayla gelen, bilinçlilik ve aydınlanma halidir. Tepe çakrasının açılmasıyla, kişi üçüncü boyut realitesine ait fiziksel duyumların, formsal kalıpların, sınırlı inanç ve düşünce sistemlerinin ötesine uzanır. Çok farklı bir enerji alanıyla bağlantı kurar ve bu enerjiyle bütünleşir. Bilinmeyen 'bilinen' olur. Yaşamın transandantal (aşkın) anlamı idrak edilir.

Kişi bütünden ayrı olduğunu yanılgısını besliyorsa, tepe çakrası kapalıdır. Bu durumda, adeta bir kabuk içine hapsedilmiş gibi, yoğun bir yabancılaşma ve yalnızlık içine düşer. Çevresiyle bağlantı kurması çok zorlaşır. İşte 'cehennem' budur

 

 

◄◄    Ajna     Chakra    ►►