www.akasha.com.bz.tc
Giriş            İçindekiler

REİKİ

 
 

MİKAO USUİ

REİKİ DERECELERİ

ETHERİK BEDEN

REİKİ İNİSİYOSYONLARI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

REIKI , stres çözücü, dinlendirici ve şifa verici bir enerji ve bu enerjinin uygulanmasına yönelik tekniklere verilen isimdir. REIKI, 1920li yıllarda, Japonya'da Mikao Usui tarafından yeniden uygulanmaya başlatılmıştır. REIKI, kişinin ellerini bedenin üstüne koyarak, kendine ya da başkalarına aktarması şeklinde uygulanır.

REIKI bir din veya inanç sistemi değildir. REIKI özel bir yetenek gerektirmez, son derece güçlü fakat bir o kadar da basit olup herkes tarafından kolaylıkla uygulanabilir.

REIKI sözcüğü iki Japonca kelimenin birleşmesinden oluşmuştur - Rei ve Ki. Kelimelerin yazılışı yanda gösterilmiştir. Üstteki işaret Rei, alttaki işaret ise Ki kelimesinin yazılışıdır. REIKI kısaca 'Evrensel Yaşam Enerjisi' şeklinde tercüme edilebilir, ancak her iki kelimenin anlamları aşağıda açıklanmıştır.

Rei - Manevi Bilgelik

"Rei" işaretinin (ideogram) en kabul edilmiş anlamı Türkçe'de "evrensel" kelimesi ile ifade edilebilir. Ancak bu çok genel bir yorumdur. Japon işaretlerinin çok basitten çok karmaşık ve gizemliye (ezoterik) değişen birden fazla anlamları mevcuttur. "Rei" işareti, her yerde bulunan anlamına gelen "evrensel" kelimesi ile ifade edilebilmesine rağmen bu işaretin gizlediği anlam araştırıldığında, bu işaretin Yüksek Bilgi veya Manevi Bilinç şeklinde ifadesi ortaya çıkmaktadır. Bu Tanrı'dan veya Yüksek Benlik'ten gelen bilgeliktir ve herşeyi bilen Tanrısal Farkındalık 'tır. Tüm bireyleri tamamiyle anlar, tüm problem ve zorlukların nedenini ve onları iyileştirmek için gerekeni bilir.

Ki - Yaşam Enerjisi

"Ki" kelimesi ise, Çince'deki Chi, Sanskrit dilindeki Prana ile aynı anlamdadır. Ki, tüm canlılara hayat veren yaşam enerjisidir. Bu enerji yaşayan tüm varlıkların, yaşadıkları sürece etrafını sarar ve içlerinden akar; ölümle birlikte bedenden ayrılır. Yaşam enerjisinin zayıflaması veya akışının tıkanması durumunda, beden hastalıklara daha duyarlı hale gelir. Bu enerjinin yüksek seviyede rahatlıkla akması durumunda ise hastalanma olasılığı azalmaktadır. Ki fiziksel bedenin yanısıra, duyguların, düşüncelerin ve ruhsal hayatın da temel enerjisidir.

Şifa enerjilerinin birçok çeşidi vardır. Tüm enerji şifacıları, yaşam enerjisi Ki'yi kullanmaktadırlar, ancak hepsinin kullandığı enerji Reiki değildir. Reiki yalnızca uyumlanmış kişiler tarafından aracılık edinilebilen özel bir şifa enerjisidir. Bazı kişiler Reiki ile doğabilmekte olsalar da, Reiki'yi aktarabilmek için bir uyumlama işlemi gerekmektedir. Bundan dolayı, bir Reiki öğretmeni tarafından uyumlanmamış olan şifacıların kullanmakta olduğu enerji Reiki değildir. Bir şifa sisteminin 'Reiki' olabilmesi için aşağıdaki özelliklere sahip olması gerekir.

  1. Reiki uygulayabilme becerisi ancak bir uyumlama işlemi ile gerçekleşir. Bu beceri zaman içinde meditasyon veya diğer çalışmalar sonucu elde edilemez.
  2. Tüm Reiki tekniklerinin kökeni bellidir. Bu teknikler, ilk kanal olan kişiden başlayarak, öğretmenden öğrenciye uyumlama işlemi ile aktarılır.
  3. Reiki, uygulayıcının zihniyle yönlendirilemez. Reiki'yi hangi titreşim veya titreşimlerin gerektiğini bilen Yüksek Bilgi yönlendirir.
  4. Reiki herhangi bir şekilde zarar veremez.

Eğer bir enerji şifa sistemi, yukarıdaki dört özelliğe sahip ise, bir Reiki tekniği olarak nitelendirilebilir.

Unutulmamalıdır ki, Reiki, bir alternatif tıp yöntemi değildir ve hastalıkların teşhisinde çağdaş tıbbın yerini tutmaz. Öte yandan, Reiki, hastalıkların tedavisinde tamamlayıcı bir şifa yöntemi olmanın yanısıra, esas olarak sağlıklı kişiler tarafından düzenli uygulandığında hastalıkları önleyici harika bir araçtır. Tüm çağdaş ve geleneksel şifa sistemleri ile uyumludur. Tüm tedavi metodlarının iyileştirici etkilerini arttırırken, yan etkilerini azaltır; acıları hafifleterek iyileşme sürecini hızlandırır.

Tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye'de de bir doğal şifa ve tamamlayıcı tıp yöntemi olarak günden güne yayılmakta olan REIKI, dünya üzerinde iki milyondan fazla kişi tarafından, gerek şifa, gerekse ruhsal gelişim amacıyla uygulanmaktadır ve bu sayı her geçen gün artmaktadır. Başta, Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere batılı ülkelerde, pek çok hastane kendi bünyelerinde oluşturdukları ya da destekledikleri ekiplerle  hastalarına Reiki uygulamakta ve bütünleyici bir yöntem olarak kabul etmektedirler. Reiki'nin etkileri üzerine bilimsel çalışmalar devam etmektedir.

İnanıyoruz ki, daha pek çok insan hem hastalıkların iyileşmesine yardım amacıyla hem de yaşamlarının niteliğini yükseltmek için Reiki enerjisine aracılık etmeye başlayacaktır

Kısaca, Reiki: zeki, amaçlı, olumlu, şefkatli, güçlü, güvenli, etkili ve sınırsızdır; gerçek anlamıyla evrenseldir; herhangi bir kişiye veya gruba ait değildir.

 

 

Reiki Kanji