www.akasha.com.bz.tc
Giriş       İçindekiler       Dinler Tarihi

ESKİ İRAN DİNİ

Zerdüştçülük

Ahuralar ve Devalar

Vendidad