AB VİZYON .COM

akasha.com.bz.tc

 K  K  K

        

tıklayıntm

"Serbest kürsü"de yayınlanmasını istediğiniz yazılarınızı lütfen turhandurgun@hotmail.com adresine gönderiniz


 

MEVLANA CELALEDDİN RUMİ

M E S N E V İ

AKASHA

Her şey birbirini gerektirir;                                     

Hiçbir şey yalnız kendisi için var olmaz....

Bilgiye, bilenleri aştığımız zaman sahip olabiliriz. Akıl yardımcıdır. Akıl engel.
 
CHAKRA
 
BÜTÜNSELLİK
 
  akasha: Dünya hafızası anlamına gelen akasha, Hinduizm'de herşeye nüfuz etmiş beşinci ve en ince olan "ether" cevheridir....

     Resmi Tıklayın....

   bütünsellik: Yaşamda her şey birbirine bağlıdır. Ekoloji bilimi geçmişte var olan eski bir bilgeliği gündeme getirdi......

     Resmi Tıklayın ....

Güce,istediklerimizi aştığımız zaman erişebiliriz.Çaba, yardımcıdır.Çaba engel.

Mutluluğa, hazları aştığımız zaman kavuşuruz. Arzular yardımcıdır.Arzular engel.

Gerçek kişiliğimize, "bireyselleştirmeyi" aştığımız zaman varırız.Özbenliğimiz yardımcıdır. Özbenliğimiz engel.

 

chakra: Doğu Ezoterizminde sözü edilen, insan bedenindeki bir takım enerjileri çeken, dönüştüren ve dağıtan enerji merkezleridir.......

     Resmi Tıklayın....

   Reiki: Stres çözücü, dinlendirici, şifa verici bir enerji ve bu enerjinin uygulanmasına yönelik tekniklere veilen isimdir. Reiki 1920'li yıllarda........

     Resmi Tıklayın....

 

 

 

 
Doğu Mistizmi: İnsanın mantık ve akıl yürütme yolu ile erişemediği ilahi ve doğa üstü denilen hakikatleri derin bir sezgi yolu ile arama yolu.

       Resmi Tıklayın.....

Meditasyon:

İnsan olmak, insanlığı aşmakla olasıdır. İçimizdeki hayvan yardımcıdır. İçimizdeki hayvan engel.

SRİ AUROBİNDO

 

(eleştiri ve önerilerinizi lütfen turhandurgun@hotmail.com' a iletiniz)