www.akasha.com.bz.tc
Giriş          İçindekiler

DİNLER TARİHİ  II

 
 • Totemcilik
 • Eski Türklerin Dini
 • Afrika Dinleri
 • Amerika'da İlkel Dinler
 • Eski Mısır Dini
 • Mezopotamya Dinleri
 • Anadolu Dinleri
 • Eski Yunan Dini
 • Roma Dini
 • Germen Dini
 • Eski İran Dini
 • Japon Dinleri
 • Çin Dinleri
 • Hindu Dini
 • Buddhacılık
 • Yahudilik
 • Hıristiyanlık
 • İslam
 •  
 • .

  ...Brahma olduğunu  öne sürmüşlerdir. İnsanlar sürekli olarak, dört temel sorunun içerdiği sorulara yanıt verebilecek geçerli bir inanç yaratmaya çalışmışlardır. Söz konusu soruların başlıcaları şunlardır: "Ben neyim?": "Çevremdeki dünya nedir?" "Bu dünyanın anlamı nedir?": "Neye yarar?": "Benim dünyayla ilişkim nedir?": "Ölüm nedir?": " Benim ve benim gibi ölümlülerin denetimi dışında olan şeyin niteliği nedir?": "Çevremde gördüğüm bütün değişme ve çöküşlere karşın hiç değişmeden süregelen 'Değişmez Bir Şey' yada 'Biri' yok mudur?": "Bazı olağanüstü, yetenekli kişilerde bu 'Derin Gerçeğin' simgelerini ve gölgelerini  sezmiyor muyum?": "Bu kişilerde ve kendi derinliklerimde insanüstü bir buyruğun belirtilerini bulmuyor muyum?": "Kendimi çevremdeki çeşitli nesnelere değerler biçerken görüyorum. Niçin herhangi bir şeyin değeri olsun?": "Bu değerler ne demektir?":

  Din konusunda gerçekçi bir tutum takınanlar, bu soruların hiçbirine günümüze kadar doyurucu bir yanıt verilmediğini söyleme eğilimindedirler ve söz konusu soruların henüz tam anlamıyla yanıtlanamamış olmasına dayanarak günümüzde bile , inançlarımızın, ilkel atalarımızın doğal iç güdülerine bağlanabileceğini ileri sürmektedirler.