www.akasha.com.bz.tc
Giriş          İçindekiler

CHAKRA

                 

Doğu ezoterizminde sözü edilen, insan bedenindeki bir takım enerjileri çeken, dönüştüren ve dağıtan enerji merkezleridir. Bu enerji merkezleri spiral tarzında hareket ettiklerini belirtmek amacıyla, Sanskrit dilinde  "çark gibi dönmek", "tekerlek", "disk" anlamına gelen "CHAKRA" (bundan böyle çakra diye yazılacaktır) kelimesiyle adlandırılmıştır.

        Çakralar; omur ilik boyunca 7 bölgede ana sinir merkezlerine tekabül eder. Hint sembolizminde, 7 ana çakra, her biri  değişik sayıdaki taç yapraklarıyla farklı hızlarda dönen tekerlek biçimindeki değişik renklerdeki LOTÜS çiçekleriyle temsil edilirler.

Çakraların , insanların zihinsel, fiziksel ve spiritüel gelişimlerinde yaşamsal öneme sahip olup irtibatlı oldukları  iç salgıbezleri ve sinir ağıları vasıtası ile  her birinin fizyolojik ve psişik işlevi vardır.Teozofik kaynaklarda 7 ana çakra şöyle açıklanır.

1- MULADHARA  ( Kök çakrası)

2- SVADISTHANA  (Karın altı çakrası)

3- MANI PURA  (Göbek çakrısı)

4- ANAHATA  (Kalp çakrası)

5- VISHUDDA  (Gırtlak çakrası)

6- AJNA  (Üçüncü göz çakrası)

7-SAHASRARA  (Taç çakrası)