www.akasha.com.bz.tc
Giriş          İçindekiler

BÜTÜNSELLİK


..
Yaşamda her şey birbirine bağlıdır. Ekoloji bilimi geçmişte var olan eski bir bilgeliği yeniden gündeme getirdi. Bu kavram Yunus Emre'nin felsefesinde olduğu gibi, eski budist düşünüşünde de vardı. Artık bu anlayışa "bütünsel yaklaşım" ( Holizm ) diyoruz.

Dünyada iki önemli gelişme, insanoğlunun dünyaya bakışını değiştirdi. Birincisi basit bir fotoğraftı. Dünyanın aydan çekilmiş ilk fotoğrafı.

Bu fotoğraf insan bilincinde derin bir iz bıraktı. Ne gördük bu fotoğrafta. Dünyannı hiç de düşündüğümüz gibi sonsuz kaynaklara sahip olmadığını. Koskoca bir evrende küçücük bir nokta olduğunu. Bir "mavi bilye". Üstelik gidebileceğimiz başka bir yer de yok.

İkinci etki 1960'larda dünyada yoğun olarak kullanılan DDT maddesiyle ilgiliydi. Haşeratla mücadele ilacı DDT, Kuzey kutbunda yapılan araştırmalarda buradaki fok türlerinde de saptandı. Bilimadamları Amerika'da kullanılan bu ilacın nasıl bunca mesafe katetip kuzey kutbuna ulaşabildiğine başta anlam veremediler.

Sonradan anladık. Herşeyin birbirine bağlı olduğunu. Artık Japonya'da bir kelebek kanat çırptığında onun incecik kanatlarının yarattığı etki, Amerika'da bir fırtınaya yol açabilir mi tartışması yapılıyor. Kaos teorisi yeni ufaklar açıyor.