www.akasha.com.bz.tc
Giriş       İçindekiler       Dinler Tarihi

AMERİKA'DA İLKEL DİNLER

Orta Amerika Uygarlıkları

Orta Amerika Tanrıları

Aztekler

İnkalar

Mayalar

Amerika kotasında, Kristof Kolomb'un kotayı bulmasından önce birçok uygarlık ve bu uygarlıklara özgü farklı dinler gelişmiştir. Söz konusu uygarlıklar güçlenip, etki alanlarını yaydıkça, din alanında da yeni inançlar doğmuş, , geleneksel inançların yerini yeni inanışlar almaya başlamıştır.

Amerika'da Kolomb'un yeni kıtayı bulmasından önceki dinleri ayrıntılı biçimde inceleyebilmek için, her şeyden önce, kotada gelişmiş uygarlıklardan kısaca söz etmek gerekir.

Günümüzden binlerce yıl önceki Orta Amerika'da, özellikle de günümüzde Meksika Cumhuriyeti'nin  kapladığı alanda, pek çok uygarlık birbirini izlemiştir. Çeşitli kalıntıları günümüze kalan bu Orta Amerika uygarlıkları, tarihsel olarak şöyle sıralanır: Klasik dönem öncesi uygarlığı  (İ.Ö.1500- İ.Ö. 100), Le Venta uygarlığı (İ.Ö. 800- İ.S. 800 ), Büyük Okyanus kıyısı uygarlığı (İ.Ö. 1000-İ.S.1521),Teotihuacan uygarlığı (İ.Ö. 300 - İ.S. 1000), Zakpotek uygarlığı (İ.Ö. 650 - İ.S. 1521), Mikstek-Puebla uygarlığı (İ.S. 800 - İ.S.1521),  El Tajin uygarlığı ya da Totonak uygarlığı (İ.Ö.1000 - İ.S.1521), Toltek uygarlığı (İ.S. 586 - İ.S.1250), Maya uygarlığı ( İ.Ö. 1000 - İ.S. 1697), Aztek uygarlığı (İ.S. 1324 - İ.S. 1521)